Όροι Χρήσης και Απορρήτου

Καλωσορίσατε στον Δικτυακό τόπο μας. Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση και χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, τότε συμφωνείτε με την συμμόρφωση προς τους όρους και συνθήκες χρήσης, που υπαγορεύουν την σχέση χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς. Ο όρος "εμείς", αναφέρεται στον ιδιοκτήτη αυτού του δικτυακού τόπου που είναι το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στον χρήστη ή περιηγητή του δικτυακού μας τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει στοιχεία που ανήκουν στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής ή στοιχεία για τα οποία έχουμε "εμείς" την άδεια δημοσίευσης τους. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Δικτυακό Τόπο. Αλλαγές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια ενημέρωση.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να έχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι προς δική σας εξυπηρέτηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων.

Η εισαγωγή σε αυτό το δικτυακό τόπο γίνεται με έλεγχο της αυθεντικότητας των στοιχείων μέσω των κωδικών σας από το services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ, που υποστηρίζει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Μέσω αυτής της διαδικασίας ζητείται η συγκατάθεσή σας για την ασφαλή μετάβαση στοδικτυακό μας τόπο.

Η ευθύνη της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των κωδικών σας βαραίνει εσάς και υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κ.τλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Όταν ο χρήστης εισάγεται με τους κωδικούς του στο περιβάλλον του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διατηρούνται μόνο τα cookies λειτουργικότητας, που είναι απαραίτητα για την προστασία μας από κακόβουλες ενέργειες και γι’ αυτό δεν προβλέπεται δυνατότητα περαιτέρω ρυθμίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας που είναι αναρτημένη σε αυτό το δικτυακό τόπο https://www.epihal.gr/